Đăng bởi: luonghavan | Tháng Hai 14, 2014

Tracngh_TIẾN HÓA

TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA được soạn bằng file ppt ,các bạn có thể xem hoặc tải về tại liên kết dưới đây:TRẮC NGHIỆM ÔN TẬP PHẦN TIẾN HÓA

Advertisements
Đăng bởi: luonghavan | Tháng Hai 14, 2014

OntapTrngh_HK1

Trắc nghiệm ôn tập Phần DI TRUYỀN HỌC soạn bằng file ppt các bạn có thể xem hoặc tải về khi nhấp vào các liên kết dưới đây:

TRACNGHIEM ÔN TẬP chương 1,2 : Cơ chế và quy luật di truyền
TRACNGHIEM ÔN TẬP Chương 3,4 di truyền học quần thể và ứng dụng di truyền

Đăng bởi: luonghavan | Tháng Hai 12, 2014

CHUONG II: QUY LUAT DI TRUYEN(bài giảng)

BÀI 8: QUY LUẬT PHÂN LY

Bài 9: Quy luật phân li độc lập

Bài 10: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen

Bài 11: Liên kết gen và hoán vị gen

Bài 12: Di truyền liên kết với giới tính và di truyền ngoài nhân

Older Posts »

Chuyên mục